Privacybeleid

23-05-2018

GD Gordijnenatelier Drenthe, gevestigd aan Industriestraat 19, 7891 GV te Klazienaveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat we de persoonsgegevens die u met ons deelt met grote zorgvuldigheid behandelen. In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via gordijnenatelier.drenthe@gmail.com.

Persoonsgegevens die GD Gordijnenatelier Drenthe verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst of het product dat u bij ons afneemt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Interesses
 • Apparaat- en gebruiksgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons versterkt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of via de telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die GD Gordijnenatelier Drenthe verwerkt

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens, zoals godsdienst/levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden of Burgerservicenummer.

Daarnaast hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar als hiervoor geen toestemming is gegeven door een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker echt 16 jaar of ouder is. We raden ouders/voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat er onverhoopt toch gegevens worden verzameld van een kind zonder dat hier ouderlijke toestemming voor is gegeven? Laat het ons dan weten via gordijnenatelier.drenthe@gmail.com, dan verwijderen wij de gegevens.

Met welk doel verwerkt GD Gordijnenatelier Drenthe persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te handelen nadat u een product/dienst hebt afgenomen.
 • Om de producten/diensten te kunnen leveren.
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om een product of dienst te kunnen leveren of om uw vragen te beantwoorden.
 • Om een klantenaccount voor u aan te maken op mijn.e-curtain.nl.
 • Om op basis van uw surfgedrag onze website, producten en/of diensten te analyseren en te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

GD Gordijnenatelier Drenthe neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang GD Gordijnenatelier Drenthe persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van de gegevens is daarom ook afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Daarnaast is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens een bepaalde tijd bewaren. Daarom bewaren wij factuurgegevens gedurende een periode van 7 jaar. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op via gordijnenatelier.drenthe@gmail.com.

Delen van persoonsgegevens door GD Gordijnenatelier Drenthe met derden

We delen uw persoonsgegevens met zakenpartners en derden wanneer dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren of wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Daarnaast is er een aantal andere gevallen waarin uw persoonsgegevens met derden delen, maar dit zullen we alleen doen met uw toestemming.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo verzorgen we een gelijk niveau van beveiliging en kunnen we de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. GD Gordijnenatelier Drenthe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers van producten/diensten die namens GD Gordijnenatelier Drenthe persoonsgegevens verwerken en met wie wij elk een verwerkersovereenkomst hebben gesloten:

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Bizway. Bizway verwerkt namens ons persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Bizway heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Bizway is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

Boekhouding
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Orgon, gevestigd in Emmen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegeven worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Orgon is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Orgon zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruiken.

Google Analytics
We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We maken namelijk gebruik van Google Analytics, waar we bezoekersgegevens analyseren om zo onze website en uw ervaring op onze website te optimaliseren.

RAM Online Marketing
Wij maken gebruik van een online marketingbureau, namelijk RAM Online Marketing. Zij analyseren de data die op onze website wordt verzameld en combineren deze kennis met hun kunde om de website te optimaliseren. RAM Online Marketing heeft hierdoor ook toegang tot persoonsgegevens. Daarom hebben wij een verwerkersovereenkomst met het bedrijf gesloten. Zo wordt de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

KPN Cloud
Wij werken met KPN Cloud, een clouddienst die het mogelijk maakt om bestanden en gegevens op een externe server op te slaan. Zo kunnen wij de bestanden en gegevens gemakkelijker delen met werknemers binnen ons bedrijf én weten we zeker dat de bestanden en gegevens goed beveiligd zijn. KPN Cloud maakt namelijk gebruik van een zeer sterke versleuteling en zorgt ervoor dat derden niet zonder toestemming toegang hebben tot de bestanden en gegevens.

Mijn.e-curtain.nl
Wanneer u klant van ons wordt, wordt er een account voor u aangemaakt op mijn.e-curtain.nl. In dit programma worden de bonnen aangemaakt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van uw e-mailadres en de gegevens die benodigd zijn voor het plaatsen van een bestelling/het afnemen van een dienst. Uw gegevens worden hierbij beschermd opgeslagen. Mijn.e-curtain.nl zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, waarbij u een verzoek aan ons in kunt dienen om de persoonsgegevens die we van u hebben in een bestand naar u of naar een door u gespecificeerde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, intrekking van toestemming of gegevensoverdracht kunt u indienen via gordijnenatelier.drenthe@gmail.com. We willen u graag vragen om bij een dergelijk verzoek een kopie/scan van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we zeker weten dat u het bent. Maak in deze kopie/scan uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan), het documentnummer en het Burgerservicenummer zwart. Zo wordt uw privacy beschermd. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe GD Gordijnenatelier Drenthe persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treffen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De maatregelen die wij hierin treffen zijn:

 • Uw gegevens worden versleuteld verstuurd via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt u zien aan het feit dat onze website-URL begint met “https://” en aan het hangslotje dat voorin de adresbalk staat.
 • We voeren regelmatige updates uit aan alle onderdelen van onze website, zodat we werken met de meest recente en daarmee de veiligste versies.
 • De servers en apparaten waar wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken de volgende soort cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
 2. Analyserende

Bij uw eerste bezoek informeren wij u over deze cookies. Volgens de wet hoeven we geen toestemming te vragen voor het plaatsen van de Noodzakelijke cookies, omdat deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u hier.

Het is mogelijk om u af te melden voor cookies van alle websites door de instellingen van uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle bestaande cookies wissen in de instellingen van uw internetbrowser. Als u deze uitzet, kan het zijn dat er functionaliteiten van onze website wegvallen en dat deze niet meer naar behoren functioneert.

Daarnaast kunt u hieronder uw toestemming voor cookies op onze website wijzigen of intrekken:

 • Uw toestemming wijzigen/intrekken

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden u daarom aan om het beleid in de gaten te houden en deze regelmatig te controleren op wijzigingen.

De laatste datum van aanpassing is: 23-05-2018